home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner

01.02.2013 - Stanovisko Společnosti lékařské genetiky, Asociace center lékařské genetiky ČR a PRIVALABU k situaci ve financování zdravotní péče v odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky v roce 2013

Stanovisko Společnosti lékařské genetiky, Asociace center lékařské genetiky ČR a PRIVALABU k situaci ve financování zdravotní péče v odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky v roce 2013.

Ministerstvo zdravotnictví přijalo na sklonku minulého roku vyhlášku o úhradách zdravotní péče na rok 2013 - 472/2012 Sb., ve které zavedlo naprosto bezprecedentní snížení úhrady u laboratoří lékařské genetiky (tzv. odbornost 816) oproti jiným laboratorním odbornostem. K plošnému a neodůvodněnému snížení došlo bez ohledu na odborně a ekonomicky fundované argumenty Společnosti lékařské genetiky a zástupců poskytovatelů, kteří navrhovali v roce 2012 soubor transparentních opatření k zlepšení revizní činnosti pojišťoven a opakovaně upozorňovali na to, že snížením úhrad budou postiženy především ty laboratoře, které v minulosti vyšetřovaly indikovaně a řádně vykazovaly zdravotním pojišťovnám.

Zdravotní pojišťovny a Ministerstvo zdravotnictví ČR dlouhá léta, i přes upozornění ze strany SLG a ACLG, ignorovaly zcela flagrantní zneužívání systému veřejného zdravotního pojištění některými komerčnímy subjekty. Informace, které pronikají do médií, pouze potvrzují, že problém nárůstu výkonů v odbornosti 816, může být zapříčiněn i protiprávním jednáním (v příloze - Lidové Noviny 23. 1. 2013, MF DNES 22. 11. 2012).

Namísto přijetí racionálních regulačních opatření rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ČR o drastickém snížení hodnoty úhrad, které povede k degradaci pracovišť, která pracují v souladu s doporučenými postupy a která mají vybudovaný nákladný systém kontroly kvality a validace vyšetření. Nízká úhrada bodu bohužel nepřímo zvýhodňuje pracoviště, která šetřila / budou i nadále šetřit na kvalitě diagnostiky a/nebo zneužívala v minulosti systém veřejného zdravotního pojištění.

Z tohoto důvodu SLG, ACLG a PRIVALAB přijaly společné Memorandum, které má upozornit na kritický stav ve financování oboru laboratoře lékařské genetiky – odbornosti 816 a vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ČR a zdravotní pojišťovny k jednání (viz příloha).

Některá zdravotnická zařízení se budou prostřednictvím oprávněných subjektů obracet k Ústavnímu soudu s návrhem na zrušení části vyhlášky týkající se odbornosti 816, neboť snížení úhrad není prakticky odůvodněno, nebyly vzaty v potaz konstruktivní návrhy SLG, ACLG a PRIVALABU a byl nakonec uplatněn princip „kolektivní viny“.

Kritická situace, ve které se odbornost 816 nachází nemá řešení v likvidaci poctivých poskytovatelů, ale v postižení těch, kteří systém zneužívali.

Za výše uvedené společnosti:

JUDr. Matěj Stejskal
Předseda Asociace center lékařské genetiky ČR

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.
Předseda za Výbor SLG.cz

RNDr. Jaroslav Loucký
Předseda PRIVALAB

 

Přílohy článku ...
Download this file (uhrady-2013-memorandum.pdf)Memorandum[ ]291 Kb