home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner

25.04.2013 - Žádost o formulaci výkladu Úhradové vyhlášky

Zástupci Privalabu se účastnili jednání na MZ ČR, které se týkalo dopadů Úhradové vyhlášky 475/2012 Sb. na praktickou činnost laboratoří. Privalab zažádal MZ o formulaci výkladu Vyhlášky zejména ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Žádost si můžete přečíst v neveřejné části.