home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner

02.10.2020 - Odložení konání členské schůze Privalabu

Vzhledem k současnému vývoji epidemiologické situace, nařízení vlády a také vzhledem k obavě, aby naše členská schůze byla za této situace usnášeníschopná, se výbor Privalabu rozhodl členskou schůzi plánovanou na 14.10. odložit na jiný termín. Za současné situace nejsme schopni zatím konkrétní datum určit. O dalších postupu vás budeme informovat v dostatečném předstihu.