home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner

08.01.2014 - 65. valná hromada Privalabu

Vážení členové sdružení Privalab, chci vás touto cestou pozvat na 65. VH našeho sdružení. Pozvánka s programem je umístěna v neveřejné části webu. Vzhledem k množství aktuálních informací z oblasti financování a požadavků na laboratoře v blízké budoucnosti, věřím ve vaši hojnou účast.
Jaroslav Loucký, předseda sdružení.