home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner

16.08.2011 - Info o jednání DŘ ke způsobu úhrady v r. 2012

30.8.2011 proběhne jednání 2. kola přípravné fáze jednání dohodovacího řízení o způsobu úhrady výkonů ambulantních laboratoří v r. 2012. Za PRIVALAB se ho zúčastní RNDr. Novák, RNDr. Loucký a RNDr. Pollak.

PRIVALAB ponechává k jednání svůj návrh předložený již v 1. kole 30.6. (viz níže), k němuž se, bez pozměňujících připomínek, připojila i další sdružení poskytovatelů ambulantní laboratorní péče zúčastněných na jednání (ČLK o.s., Sdružení soukromých patologů, Asociace mikrobiologických laboratoří). Předpokládáme, že i  VZP a Svaz zdravotních pojišťoven (SZP) ponechávají pro jednání své návrhy předložené na 1. jednacím dnu, protože k datu tohoto sdělení jsme neobdrželi návrhy jiné, přestože jsme deklarovali, že v této podobě jsou pro poskytovatele oba nepřijatelné (rovněž tyto návrhy jsou uvedeny níže). Zástupci zdravotních pojišťoven sice připustili ochotu jednat o kompromisu, ale buď jej budou prezentovat až krátce před nebo při jednání. V této chvíli se však jeví pravděpodobnější nedohoda.

Jelikož stále ještě není jasné, zda od 1. 1. 2012 vstoupí v platnost novela tzv. kultivovaného Seznamu výkonů (KSV), budou jednání vedena i s přihlédnutím k této eventualitě. Pro bližší představu dopadů novely uvádíme, že při modelaci aplikace KSV na aktuální letošní data jedné středně velké laboratoře vychází počet bodů nižší o více než 30% a dále fakt, že objem úhrady podle KSV by byl srovnatelný nebo i řádově o jednotky procent nižší při hodnotě bodu 1 Kč, než podle stávajícího SV při hodnotě bodu 0,70 Kč. Pokud by tedy vstoupila novela v platnost v této podobě, je naše představa o návrhu pro tuto eventualitu taková, že pro odbornosti 222,801-805,812-815, 818-822 by byla požadována hodnota bodu 1,10 Kč, aby byl zachován požadavek částečné kompenzace neodůvodněného snížení úhrad v r. 2010 a proporcionalita s návrhem pro stávající SV.

Za předsednictvo
RNDr. Martin Novák
RNDr. Miloš Pollak

Kroměříž, Brno 15.8.2011