home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner
Aktuality

27.04.2017 - Výsledek hlasování per rollam ze dne 7.3.2017

Informaci o výsledku hlasování per rollam vyhlášeného 7.3.2017 naleznete v neveřejné části.

 

02.03.2017 - Schválení prováděcího předpisu o hlasování per rollam

Informaci o schválení prováděcího předpisu o hlasování per rollam naleznete v neveřejné části.

 

09.02.2017 - Stanovisko Privalabu ve věci Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky

Privalab zaslal své stanovisko k dodatku Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky VZP a dalším zdravotním pojišťovnám. Znění dopisu si můžete přečíst zde.

 

Vítejte na stránkách spolku PRIVALAB

PRIVALAB, spolek privátních diagnostických laboratoří, byl ustaven jako profesní spolek z iniciativy některých vlastníků a provozovatelů soukromých zdravotnických laboratoří zabývajících se analýzou biologického materiálu, jako reakce na vstup v platnost zákona č. 48/1997 Sb. Podle tohoto zákona se profesní sdružení mohou účastnit dohodovacích řízení o způsobu úhrady a dohodovacích řízeních o rámcových smlouvách a dalších jednání s tím souvisících.

Další cíle a sféry působení PRIVALABu jsou vyjmenovány ve stanovách.

Pokud jde o jednání ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., která jsou vedena mezi zdravotními pojišťovnami a segmentem mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče, je v současné době PRIVALAB spolkem zastupujícím nejvíce soukromých (nestátních) ambulantních laboratoří. Lze tedy konstatovat, že jeho existence oprávněná a pro jeho členy i přínosná.

Pro zlepšení komunikace mezi členy spolku, zjednodušení přenosu informací a diskusí k problematice oboru laboratorní diagnostiky jsou založeny tyto www stránky. Doufejme, že lepší komunikace přispěje i ke zlepšení a stabilizaci postavení ambulantních laboratoří v systému našeho zdravotnictví.

RNDr. Miloš Pollak

banner-labtestonline

<<     PRIVALAB je generálním partnerem LabTestOnline     >>