home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner
Aktuality

18.03.2019 - Vyúčtování hrazených zdravotních služeb za období financování 2018 - VZP

Většina smluvních partnerů VZP, využívajících ke komunikaci s VZP ČR aplikaci VZP Point, nalezne své vyúčtování ve schránce na VZP Point.
 

27.02.2019 - Úhrada sdílených výkonů odbornosti 802 v laboratořích dalších odborností

Privalab se obrátil na MZ se žádostí o stanovisko ve věci úhrady sdílených výkonů mezi laboratorními odbornostmi, pokud je mezi těmito odbornostmi u prováděných výkonů rozdílná hodnota bodu. Na základě stanoviska MZ jsme se obrátili na předsedy ČSKB a ČSAKI se žádostí o spolupráci při dořešení tohoto problému ve vztahu k odbornosti 802. S příslušnými dopisy se můžete seznámit v neveřejné části webu.

 

19.02.2019 - Zápis z pátého jednání Rady poskytovatelů

Dne 3.1. 2019 proběhlo 5. jednání Rady poskytovatelů. S obsahem jednání se můžete seznámit v neveřejné části webu.

 

01.02.2019 - Úhrada sdílených výkonů odb. 802, stanovisko SLI ČSAKI

V neveřejné části webu je uloženo vyjádření sekce laboratorní imunologie ČSAKI k problematice sdílení výkonů od jiných odborností, v tomto konkrétním případě od odbornosti 802.

 

15.01.2019 - Žádost o spolupráci SPL ČR

Předseda Privalabu odeslal žádost o spolupráci v rámci přípravy reformy primární péče předsedovi SPL ČR MUDr. Šonkovi. S dopisem se můžete seznámit v neveřejné části.

 

Vítejte na stránkách spolku PRIVALAB

PRIVALAB, spolek privátních diagnostických laboratoří, byl ustaven jako profesní spolek z iniciativy některých vlastníků a provozovatelů soukromých zdravotnických laboratoří zabývajících se analýzou biologického materiálu, jako reakce na vstup v platnost zákona č. 48/1997 Sb. Podle tohoto zákona se profesní sdružení mohou účastnit dohodovacích řízení o způsobu úhrady a dohodovacích řízeních o rámcových smlouvách a dalších jednání s tím souvisících.

Další cíle a sféry působení PRIVALABu jsou vyjmenovány ve stanovách.

Pokud jde o jednání ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., která jsou vedena mezi zdravotními pojišťovnami a segmentem mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče, je v současné době PRIVALAB spolkem zastupujícím nejvíce soukromých (nestátních) ambulantních laboratoří. Lze tedy konstatovat, že jeho existence oprávněná a pro jeho členy i přínosná.

Pro zlepšení komunikace mezi členy spolku, zjednodušení přenosu informací a diskusí k problematice oboru laboratorní diagnostiky jsou založeny tyto www stránky. Doufejme, že lepší komunikace přispěje i ke zlepšení a stabilizaci postavení ambulantních laboratoří v systému našeho zdravotnictví.

RNDr. Miloš Pollak, zakladatel a první předseda Privalabu

RNDr. Jaroslav Loucký, předseda Privalabu

banner-labtestonline

<<     PRIVALAB je generálním partnerem LabTestOnline     >>