home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner
Aktuality

14.11.2019 - 76. členská schůze spolku

Členové spolku Privalab se mohou seznámit s průběhem 76. Členské schůze v neveřejné části webu.

 

15.10.2019 - Žádost o bonifikaci laboratoří od zaměstnaneckých ZP

Privalab se ve společné žádosti s ČLK a QualityLabem obrátil na generální ředitele zaměstnaneckých ZP se žádostí o zvážení bonifikace úhrady laboratorních výkonů dle podobného schématu, jakým postupovala VZP. S detaily žádosti se můžete seznámit v neveřejné části webu.

 

02.10.2019 - Návrh změny zákona č. 48/1997 Sb.

S možnými dopady navrhované změny zákona č. 48/1997 Sb. se můžete seznámit v neveřejné části webu. Tato problematika byla ze strany MZ diskutována na schůzce s poskytovateli 23.9. a opakovaně na jednání Rady poskytovatelů 1.10., kdy byli poskytovatelé ujištění, že po odmítavém stanovisku naprosté většiny poskytovatelů není tento návrh nadále aktuální.

 

24.09.2019 - Bonifikace pro rok 2019 a změna úhradového mechanismu v roce 2019

Se záměrem Všeobecné zdravotní pojišťovny se můžete seznámit v neveřejné části webu.

 

15.09.2019 - Sdílené výkony - druhá odpověď SLM

Výbor ČSKB zaslal mikrobiologické společnosti opakovanou urgenci k jejich stanovisku stran sdílených výkonů. Druhou odpověď SLM si můžete přečíst v neveřejné části webu.

 

Vítejte na stránkách spolku PRIVALAB

PRIVALAB, spolek privátních diagnostických laboratoří, byl ustaven jako profesní spolek z iniciativy některých vlastníků a provozovatelů soukromých zdravotnických laboratoří zabývajících se analýzou biologického materiálu, jako reakce na vstup v platnost zákona č. 48/1997 Sb. Podle tohoto zákona se profesní sdružení mohou účastnit dohodovacích řízení o způsobu úhrady a dohodovacích řízeních o rámcových smlouvách a dalších jednání s tím souvisících.

Další cíle a sféry působení PRIVALABu jsou vyjmenovány ve stanovách.

Pokud jde o jednání ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., která jsou vedena mezi zdravotními pojišťovnami a segmentem mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče, je v současné době PRIVALAB spolkem zastupujícím nejvíce soukromých (nestátních) ambulantních laboratoří. Lze tedy konstatovat, že jeho existence oprávněná a pro jeho členy i přínosná.

Pro zlepšení komunikace mezi členy spolku, zjednodušení přenosu informací a diskusí k problematice oboru laboratorní diagnostiky jsou založeny tyto www stránky. Doufejme, že lepší komunikace přispěje i ke zlepšení a stabilizaci postavení ambulantních laboratoří v systému našeho zdravotnictví.

RNDr. Miloš Pollak, zakladatel a první předseda Privalabu

RNDr. Jaroslav Loucký, předseda Privalabu

banner-labtestonline

<<     PRIVALAB je generálním partnerem LabTestOnline     >>