home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner
Aktuality

28.11.2023 - Výsledky nominačního kola voleb do orgánů Privalabu

S výsledky nominačního kola voleb do Výboru Privalabu a Kontrolní komise Privalabu se můžete seznámit v neveřejné části webu.

 

13.11.2023 - Volby do Výboru a Kontrolní komise Privalabu

Členové Privalabu byli vyzváni k účasti na volbě členů Výboru a Kontrolní komise. S detaily se můžete seznámit v neveřejné části webu.

 

07.11.2023 - Vypořádání připomínek k návrhu novely o elektronizaci zdravotnictví

S vypořádáním připomínek Privalabu k výše uvedenému zákonu, vlastním návrhem zákona a Důvodovou zprávou se můžete seznámit v neveřejné části webu. Zároveň si vás dovolíme požádat o vaše komentáře k zaslanému vypořádání připomínek do pátku 10.11.2023

 

03.11.2023 - Požadavek na formalizaci ročních zúčtovacích zpráv od ZP v segmentu ambulantního komplementu – aktualizace

S aktualizací řešení požadavku na formalizovaný tvar ročních zúčtovacích zpráv se můžete seznámit v neveřejné části webu.

 

31.10.2023 - Úhradová vyhláška pro rok 2024

Se zněním Úhradové vyhlášky pro rok 2024 a srovnáním s předchozími lety se můžete seznámit v neveřejné části webu.

 

Vítejte na stránkách spolku PRIVALAB

PRIVALAB, spolek privátních diagnostických laboratoří, byl ustaven jako profesní spolek z iniciativy některých vlastníků a provozovatelů soukromých zdravotnických laboratoří zabývajících se analýzou biologického materiálu, jako reakce na vstup v platnost zákona č. 48/1997 Sb. Podle tohoto zákona se profesní sdružení mohou účastnit dohodovacích řízení o způsobu úhrady a dohodovacích řízeních o rámcových smlouvách a dalších jednání s tím souvisících.

Další cíle a sféry působení PRIVALABu jsou vyjmenovány ve stanovách.

Pokud jde o jednání ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., která jsou vedena mezi zdravotními pojišťovnami a segmentem mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče, je v současné době PRIVALAB spolkem zastupujícím nejvíce soukromých (nestátních) ambulantních laboratoří. Lze tedy konstatovat, že jeho existence oprávněná a pro jeho členy i přínosná.

Pro zlepšení komunikace mezi členy spolku, zjednodušení přenosu informací a diskusí k problematice oboru laboratorní diagnostiky jsou založeny tyto www stránky. Doufejme, že lepší komunikace přispěje i ke zlepšení a stabilizaci postavení ambulantních laboratoří v systému našeho zdravotnictví.

RNDr. Miloš Pollak, zakladatel a první předseda Privalabu

RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D., LL.M., předseda Privalabu

banner-labtestonline

<<     PRIVALAB je generálním partnerem LabTestOnline     >>