home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner
Aktuality

01.12.2020 - Organizační opatření 53/2020

Na webových stránkách VZP bylo zveřejněno nové organizační opatření 53/2020 - Antigenní odběrová centra (odbornost 958) – smluvní a úhradové podmínky. VZP ČR zveřejnila 3.12.2020 aktualizaci opatření 53/2020.

 

30.10.2020 - Úhradová vyhláška pro rok 2021

Se zněním úhradové vyhlášky pro rok 2021 se můžete seznámit zde.

 

02.10.2020 - Odložení konání členské schůze Privalabu

Vzhledem k současnému vývoji epidemiologické situace, nařízení vlády a také vzhledem k obavě, aby naše členská schůze byla za této situace usnášeníschopná, se výbor Privalabu rozhodl členskou schůzi plánovanou na 14.10. odložit na jiný termín. Za současné situace nejsme schopni zatím konkrétní datum určit. O dalších postupu vás budeme informovat v dostatečném předstihu.

 

03.09.2020 - Mimořádné opatření Ministersta zdravotnictví od 2.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví přijalo v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimořádné opatření s platností od 2.9.2020.

 

27.08.2020 - Pozvánka na 77. členskou schůzi Privalabu

S programem 77. členské schůze Privalabu se můžete seznámit v neveřejné části webu.

 

Vítejte na stránkách spolku PRIVALAB

PRIVALAB, spolek privátních diagnostických laboratoří, byl ustaven jako profesní spolek z iniciativy některých vlastníků a provozovatelů soukromých zdravotnických laboratoří zabývajících se analýzou biologického materiálu, jako reakce na vstup v platnost zákona č. 48/1997 Sb. Podle tohoto zákona se profesní sdružení mohou účastnit dohodovacích řízení o způsobu úhrady a dohodovacích řízeních o rámcových smlouvách a dalších jednání s tím souvisících.

Další cíle a sféry působení PRIVALABu jsou vyjmenovány ve stanovách.

Pokud jde o jednání ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., která jsou vedena mezi zdravotními pojišťovnami a segmentem mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče, je v současné době PRIVALAB spolkem zastupujícím nejvíce soukromých (nestátních) ambulantních laboratoří. Lze tedy konstatovat, že jeho existence oprávněná a pro jeho členy i přínosná.

Pro zlepšení komunikace mezi členy spolku, zjednodušení přenosu informací a diskusí k problematice oboru laboratorní diagnostiky jsou založeny tyto www stránky. Doufejme, že lepší komunikace přispěje i ke zlepšení a stabilizaci postavení ambulantních laboratoří v systému našeho zdravotnictví.

RNDr. Miloš Pollak, zakladatel a první předseda Privalabu

RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D., předseda Privalabu

banner-labtestonline

<<     PRIVALAB je generálním partnerem LabTestOnline     >>