home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner
Aktuality

07.10.2021 - Jednání Rady poskytovatelů

5.10.2021 proběhlo další jednání Rady poskytovatelů. S obsahem se můžete seznámit v neveřejné části.

 

24.09.2021 - Otevřený dopis premiérovi

Zástupci primární péče a stomatologů se obrátili s otevřeným dopisem ohledně navyšování mezd dle požadavků odborů na premiéra Ing. Babiše. Stanovisko obsažené v dopise se kryje se stanoviskem Rady poskytovatelů (tedy i zástupce komplementu), které bylo přijato na jednání RP dne 7.9.2021. Oficiální zápis ještě není ke dnešnímu dni na stránkách MZCR zveřejněn. Stanovisko Hospodářské komory a několika lékařských sdružení podpořil také spolek Privalab vlastním dopisem zaslaným předsedovi vlády.

 

07.09.2021 - Nové Organizační opatření VZP ČR č. 14/2021

V návaznosti na vývoj situace spojené s šířením onemocnění COVID-19 vydala VZP ČR nové Organizační opatření č. 14/2021 - Antigenní testování u poskytovatelů dlouhodobé péče a u poskytovatelů sociálních služeb.

 

02.08.2021 - Jednání Rady poskytovatelů 27.7.2021

V neveřejné části webu se můžete seznámit s postřehy z jednání Rady poskytovatelů a také s prezentovanými materiály.

 

01.08.2021 - Jednání Rady poskytovatelů 8.6.2021

Na webu MZCR byla se zpožděním uveřejněna informace o jednání RP dne 8.6.2021 https://ppo.mzcr.cz/workGroup/2. S dalšími materiály se můžete seznámit v neveřejné části webu.

 

Vítejte na stránkách spolku PRIVALAB

PRIVALAB, spolek privátních diagnostických laboratoří, byl ustaven jako profesní spolek z iniciativy některých vlastníků a provozovatelů soukromých zdravotnických laboratoří zabývajících se analýzou biologického materiálu, jako reakce na vstup v platnost zákona č. 48/1997 Sb. Podle tohoto zákona se profesní sdružení mohou účastnit dohodovacích řízení o způsobu úhrady a dohodovacích řízeních o rámcových smlouvách a dalších jednání s tím souvisících.

Další cíle a sféry působení PRIVALABu jsou vyjmenovány ve stanovách.

Pokud jde o jednání ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., která jsou vedena mezi zdravotními pojišťovnami a segmentem mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče, je v současné době PRIVALAB spolkem zastupujícím nejvíce soukromých (nestátních) ambulantních laboratoří. Lze tedy konstatovat, že jeho existence oprávněná a pro jeho členy i přínosná.

Pro zlepšení komunikace mezi členy spolku, zjednodušení přenosu informací a diskusí k problematice oboru laboratorní diagnostiky jsou založeny tyto www stránky. Doufejme, že lepší komunikace přispěje i ke zlepšení a stabilizaci postavení ambulantních laboratoří v systému našeho zdravotnictví.

RNDr. Miloš Pollak, zakladatel a první předseda Privalabu

RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D., předseda Privalabu

banner-labtestonline

<<     PRIVALAB je generálním partnerem LabTestOnline     >>