home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner

24.09.2021 - Otevřený dopis premiérovi

Zástupci primární péče a stomatologů se obrátili s otevřeným dopisem ohledně navyšování mezd dle požadavků odborů na premiéra Ing. Babiše. Stanovisko obsažené v dopise se kryje se stanoviskem Rady poskytovatelů (tedy i zástupce komplementu), které bylo přijato na jednání RP dne 7.9.2021. Oficiální zápis ještě není ke dnešnímu dni na stránkách MZCR zveřejněn. Stanovisko Hospodářské komory a několika lékařských sdružení podpořil také spolek Privalab vlastním dopisem zaslaným předsedovi vlády.